Parlementair werk

Commissies

Als senator is Pol voorzitter van de Commissie Transversale Gemeenschapsbevoegdheden.

In maart 2015 stelde deze commissie een lijvig rapport over vrouwenrechten voor.  Deze aanbevelingen werden in de senaat goedgekeurd.

Momenteel wordt er in deze commissie gewerkt aan een volgend rapport in verband met kinderarmoede.

Pol is ook voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie (IPU).  Deze unie verenigt de parlementen van 160 soevereine staten.

Parlementair werk

Pol stelde schriftelijke vragen over oa volgende onderwerpen:

- kansspelen

- de schriftjes van koning Boudewijn

- het jacht Alpa van koning Albert

- de erfenis van koningin Fabiola

- ...