Verenig de Naties. In Brugge

Door Pol Van Den Driessche op 11 augustus 2016, over deze onderwerpen: Brugge, Horeca, Internationale Samenwerking, IPU, West-Vlaanderen

Laten we alle buitenlandse ambassadeurs binnenkort uitnodigen in Brugge en hen tonen over welke enorme troeven onze stad beschikt. Dat zorgt voor meer internationale uitstraling - nodig om de toeristische en dus economische terugslag te milderen - en is in deze moeilijke tijden ook een mooi signaal, onder het motto: "Verenig de Naties. In Brugge".

Als voorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie (IPU) ontmoet ik vaak buitenlandse ambassadeurs die in Brussel 'op post' zijn. Om de twee jaar mag ik deze excellenties uitnodigen in het federale parlement voor een betere kennismaking met parlementsleden.

Ambassadeurs maken, zoals het hoort, op geregelde tijdstippen een rapport over aan hun ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin beschrijven de ambassadeurs de situatie in het land waar zij werken. Deze rapporten bepalen in belangrijke mate mee wat er op de officiële websites over het betrokken land verschijnt. Deze informatie en de reisadviezen worden mee gestuurd door wat de ambassadeurs doorgeven.

Ambassadeurs maken ook nauwgezet melding van alle internationale uitwisselingen die er in het land plaatsvinden.

Uiteraard vormt de terreurdreiging in België (net zoals op vele andere plaatsen in de wereld) een aandachtspunt op de websites van buitenlandse naties, meestal gevolgd door een reisadvies.

Vermits het terreurniveau in ons land op niveau 3 staat, opperen nogal wat ministeries van Buitenlandse Zaken enkele waarschuwingen aan mensen die overwegen naar België te komen. In het geval van Canada, Australië en de VS wordt bijvoorbeeld gesproken van een "high degree of caution". Daarbij vergeet men te vermelden dat het in veel provincies en steden perfect veilig is.

Uit een analyse die wij maakten, blijkt dat, naast de vaste informatie inzake visa en algemene informatie en internationale uitwisselinge, slechts zelden wordt gepraat over de prachtige troeven waarover wij beschikken. Meer specifiek: amper enkele landen (zoals Rusland en Oekraïne) vermelden Brugge en dan nog slechts met een fotootje.

De tijd is aangebroken om Brugge en het hele Ommeland beter in de internationale kijker te plaatsen. Zeker nu het (verblijfs)toerisme, de handel en de economie harde klappen blijven incasseren, zoals deze week nog blijkt uit de jongste cijfers. Mee daarom doen we dit voorstel.

Laten we binnen afzienbare tijd alle ambassadeurs 'op post' in Brussel uitnodigen naar Brugge, als betoverende en veilige stad en als hoofdstad van West-Vlaanderen. Onder het motto "Verenig de Naties. In Brugge - Unite the Nations. In Bruges" - zouden zij kunnen worden geïnviteerd door het Brugse stadsbestuur, de gouverneur van West-Vlaanderen en ondergetekende als Belgisch voorzitter van de IPU-Groep. Bewust kiezen we voor "Verenig de Naties. In Brugge" omdat het tegelijk de bedoeling moet zijn de hoogste buitenlandse vertegenwoordigers van tientallen landen op een aangename en vredevollen manier samen te brengen.

Dat gebeurt jaarlijks natuurlijk tijdens de Algemene Vergadering in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Men zoekt er samen naar oplossingen voor wereldproblemen en conflicten. Ook in IPU-verband ontmoeten politici uit 180 landen elkaar om te discussiëren, van mening te verschillen en toch ook soms tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Hoe mooi zou het niet zijn indien straks op de Burg tientallen ambassadeurs zouden bijeenkomen, op een ontspannen manier en dit keer dus zonder beladen agenda. Maar waar ze wel een signaal van verstandhouding en samenwerking geven? Je ziet hen al verenigd staan op het Burgplein. Dit zou ongetwijfeld ook nationale en internationale media bekoren om naar Brugge te komen.

Het hele evenement moet natuurlijk samengaan met positieve boodschappen van en over Brugge en onze regio.

Immers, telkens wanneer ik een gesprek heb met een ambassadeur en ik zeg dat ik in Brugge woon, volgt snel de oprechte reactie:"What a wonderful city. Beautiful. I like it very much!" Brugge heeft een magische, iconische uitstraling merkt elk van ons wanneer we in het buitenland met mensen spreken. We kunnen dat positieve, aantrekkelijke imago nog versterken.

Brugge speelde immers lange tijd een vooraanstaande rol op het internationale forum. Denken we maar aan de historische rol van Brugge als havenstad, als hét cultuurcentrum tijdens de late Middeleewen en in de Bourgondische periode, aan de "Hanzesteden" - met Brugge als zeer belangrijke partner - en aan de rol van de familie Van der Beurze. De natiehuizen in o.m. de Vlamingenstraat herinneren aan die tijden en aan de betekenis van Brugge.

Maar ook vandaag is Brugge internationaal bekend dankzij het rijke cultuurhistorische erfgoed, de Zeebrugse haven, het Europacollege en de andere hogescholen (en straks de universiteit), de twee grote voetbalploegen, de zeer hoogstaande programmatie van het Concertgebouw, enz. Vergeten we ook niet ons ambachtelijk erfgoed, zoals kant, en de vele lekkernijen waarop we prat mogen gaan (zoals bier en chocolade en de talrijke toprestaurants). We moeten deze sterktes meer en beter uitspelen om opnieuw meer mensen naar Brugge te krijgen, met de bedoeling dat zij er meer dan enkele uren rondlopen en er ook willen overnachten.

Concreet stel ik dus voor dat wij - de burgemeester van Brugge, de gouverneur van West-Vlaanderen en ikzelf - alle ambassadeurs naar Brugge uitnodigen Om er stijlvol te worden ontvangen, met gepaste luister en praal. In de lijn van wat eeuwen geleden al gebeurde" toen ambassadeurs op bezoek kwamen. Na een ontvangst met korte toespraken in het stadhuis of in de residentie van de gouverneur krijgen de excellenties de kans de stad te verkennen met een vaartocht op de Reitjes, een rit met de koetsen, een wandeling met erkende gidsen, een fietstocht langs de Vesten, een taxirit met bezoek aan Lissewege of een verkenning van de haven. Zij kunnen zelf kiezen, maar laten we vooral alle schoons van Brugge tonen.

Tot slot zou er een buffet kunnen worden aangeboden in de stadshallen, ooit hét centrum van de internationale lakenhandel. Vanzelfsprekend zouden de ambassadeurs - terwijl afwisselend stadsbeiaardier Frank Deleu en dj Steven Rush (Steven Desmet) hun muziek laten horen op het binnenplein - genieten van streekgerechten en -dranken.

Dat wordt ook het ideale moment voor netwerking met vertegenwoordigers uit de economische, culturele en politieke wereld. Zowel Unizo als Voka en Flanders Investment&Trade (FIT) zouden daar aanwezig moeten zijn, evenals hedendaagse kunstenaars en topsporters uit onze regio.

En waarom zou er tegelijkertijd iet een mobiele applicatie met een spelformule kunnen worden bedacht, waardoor Bruggelingen en ook anderen de Brugse troeven kunnen gebruiken? De Pokémon-rage bewijst dat creatieve spelletjes veel volk in beweging kunnen brengen. Misschien leidt dat zelfs tot een totaal moderne versie van een soort "Spel zonder Grenzen" (met een knipoog naar de editie van 1969).

Ik hoop dat dit voorstel "Verenig de Naties. In Brugge" met een open geest wordt bekeken door het stadsbestuur en de gouverneur.

Alvast dit nog: uit mijn beperkte ervaring leer ik dat internationale diplomatieke contacten soms al eens verrassend positieve resultaten kunnen opleveren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is