Nieuwjaarstoespraak N-VA Brugge 2018

Door Pol Van Den Driessche op 29 januari 2018

Voorzitter,

Collega’s mandatarissen,

Goede Vlaamse vriendinnen en vrienden van Brugge en erbuiten!

Vorig jaar vertelde ik u over Roldàn de Argote, de Brugse kanonnier Roeland die in 1520 meevoer met Ferdinand Magellaan en de bevrijdende zeestraat naar de Pacific vond, tussen Patagonië en Vuurland. De heuvel van waar op de Bruggeling deze doorgang ontdekte, heet sinds de “Mappemundi” van Mercator tot vandaag de ‘Campana de Roldàn’.

Of hoe een Bruggeling vijfhonderd jaar geleden tot het topteam van een van de belangrijkste ontdekkingsreizigers behoorde. Door zijn pientere vondst veranderden de zeeroutes en vervolgens ook de wereldhandel ingrijpend. Dit leidde tot meer welvaart.

Twee eeuwen daarvoor hadden Bruggelingen ook al een zeer belangrijke rol gespeeld in het handels- en financiële gebeuren. Op het pleintje voor de prachtige natiehuizen (waar nu de VBRO en het restaurant De Florentijnen zitten) werden vanaf 1370 op geregelde tijdstippen internationale wisselbrieven verhandeld. Dat was de voorloper van de huidige beurshandel en het moderne kapitalisme.

De Brugse familie Van der Beurse was een hoofdspeler in dat gebeuren. Hun herberg en hotel zou uiteindelijk ook de naam geven aan de beurs, overigens een van de meest overgenomen leenwoorden trouwens uit het Nederlands.

 

​William Caxton

Ik herinner graag aan nog een bijzonder historisch feit met Brugge en Bruggelingen in de hoofdrol. Officieel heet Dirk Martens de eerste Vlaamse drukker te zijn.

Nochtans bestond hier vanaf 1473 ook al een grote drukkersbedrijvigheid, maar de meeste namen van de vroegste Brugse drukkers vergeten lijken. Drie onder hen wisten goddank wel hun plaats in de geschiedenis te veroveren: William Caxton, Collard Mansion en Jan Britto.

De in Brugge werkzame Engelsman Caxton drukte het allereerste boek in wat vandaag de belangrijkste wereldtaal is. Het betrof de Engelse vertaling van “De geschiedenis van Troje”. Een jaar later zorgde hij voor nog een primeur door datzelfde boek ook in een Franse vertaling te drukken. Nooit voorheen had iemand voor hem een boek in het Frans gedrukt. Tot dan had iedereen alleen maar Latijnse teksten gedrukt.

Brugge is de link tussen onze onverschrokken ontdekkingsreiziger Roldàn, de bankiers Van der Beurse en de ondernemende drukker.  In amper anderhalve eeuw verrichtten zij schokkende zaken die het leven van mensen hebben beïnvloed en de wereld veranderden op het vlak van reizen, geld verdienen en kennisverwerving en -verspreiding. We mogen daar als Bruggelingen best wat trotser op zijn.

 

​Plus est en vous

Waarom vertel ik dat, geacht publiek? Natuurlijk omdat ik als historicus de kennis van onze Brugse en Vlaamse geschiedenis belangrijk vind. En ik ben, samen met u, fier op dat verleden. Maar ook omdat we uit deze avonturen veel kunnen leren. Met name dat we als Bruggelingen, dat we met onze prachtige stad meer moeten doen. Meer willen doen. Meer durven. Meer ambitie tonen.

Deze week zagen we foto’s in de kranten van het gerestaureerde Gruuthuse-paleis (met dank voor de subsidies van onze Toerisme-minister Ben Weyts!). Viel het ook u op hoe niet alleen boven de inkomdeur gebeiteld maar op vele plaatsen in het paleis en op de balken tegen de zoldering overal dezelfde wapenspreuk van de familie Gruuthuse geschilderd stond? Alsof iedereen die het Paleis betrad er permanent moest worden aan herinnerd dat we echt meer kunnen, dat er meer in ons zit: “Plus est en vous”. Wij moeten inderdaad meer willen, we kunnen meer. Dat is onze betrachting, daar gaat de Brugse N-VA voor.

We moeten Brugge meer laten schitteren, meer laten leven, meer laten bruisen. Natuurlijk omdat we zo erg veel houden van onze stad en van alle Bruggelingen. Wij gaan zowel voor het welzijn van de Bruggelingen die in nu verkommerde strandwijk kijken naar de zee. Maar we zetten ons evenzeer in voor zij die dagelijks de schoonheid van de Reien kunnen bewonderen in hartje Brugge. En voor zij die het Sint-Trudoledeken zien kabbelen door de Assebroekse Meersen.

 

​Waterpoort op de wereld

Water, zo intens verbonden met het verhaal en het welvaart van onze stad. Het is daarom goed dat er terug een stukje water terug zichtbaar werd, met name aan de Kapucijnenrei. Maar ook de Kraanrei zou, althans voor een stukje toch, terug mogen getoond worden.

Maar bovenal moeten we nog veel meer doen met onze waterpoort op de wereld, met onze haven. Dit is het echte economische hart van de Brugse regio. Meer dan tienduizend mensen verdienen er hun brood en als je de zogenaamd indirecte tewerkstelling erbij telt, gaat het om bijna 25.000 vrouwen en mannen.

Met de Brexit dreigen donderwolken over onze haven en onze regio te schuiven. Gelukkig is minister-president Geert Bourgeois heel hard bezig om de mogelijke schade van die onzalige beslissing te vermijden en zeker te beperken.

 

​Duurzame technologie

Deze misschien toekomstige rampspoed en de negatieve gevolgen van de bomaanslagen in Brussel twee jaar geleden moeten toch een enorme prikkel zijn om - naast en bovenop de toeristische bedrijvigheid en de havennijverheid - uit te kijken naar nieuwe groeipolen.

De voorbije jaren vestigde eigenlijk geen enkel nieuw duurzaam technologisch bedrijf in Brugge en al zeker niet op de percelen van de achterhaven tussen de Herdersbrug en het Politiehuis. We beschikken nochtans over de knowhow, over het talent, over de brains met de 8500 hogeschool – en universiteitsstudenten die vandaag in Brugge worden opgeleid. Het is godgeklaagd en een vorm van laksheid dat het stadsbestuur zich amper inspanningen getroost om binnen- en buitenlandse investeerders naar onze stad te lokken.

Ook hemeltergend is het te moeten vaststellen dat sommige Brugse bewindslui de beslissing over een nieuwe tweede zeesluis blijven vertragen. En dat zij de mensen blaasjes wijs maken en bang maken. Onze keuze kent u: begin zo snel mogelijk aan de bouw van die zo noodzakelijke sluis op de plaats van de huidige Visart-sluis. Waarbij natuurlijk grote aandacht en zorg moet gaan naar de bewoners in de onmiddellijke buurt. De sluiswerken moeten gepaard gaan met een verfraaiing en opwaardering van de Zeebrugse stationsbuurt en van heel Zeebruge. Ga maar eens naar de omgeving van het Antwerpse Kattendijkdok kijken: ooit was dit een totaal verloederde buurt, sinds kort is dit de meest hippe woon- en pleisterplek van de Koekenstad.

Wie verder uitstel van de beslissing over de zeesluis bepleit of onrealistisch dure alternatieven voorstaat, handelt riskant en doet dat uitsluitend omwille van kortstondig electoraal gewin. Eigenlijk spelen zij met de toekomst van de haven. Dus, komaan beste Ben Weyts, laten we dit jaar nog die schop in de grond steken!

 

​Brugs blunderboek

Waarde aanwezigen,

Dit stadsbestuur heeft echt zijn beste tijd gehad. Wat zeg ik? Dit schepencollege blijft de blunders opstapelen.

Ik wil deze gezellige zondagochtend met zo veel enthousiaste Vlaamsgezinde Bruggelingen niet verbrodden met gezaag en geklaag. Ik noem vandaag slechts vijf stommiteiten:

      1. zo regent het niet alleen letterlijk binnen in het “Huis van de Bruggeling”, het weghalen van de stadsadministratie uit de binnenstad is dwaas, zeker als je dan ook nog weet dat huurprijs voor dat gedrocht bijna 700.000 euro per jaar bedraagt

       2. het financieel beleid van de straks afscheidnemende schepen zorgt ervoor dat we in 2020 met liefst 314 miljoen schulden zullen opgestapeld zitten

       3. het ondoordachte en te snel doorgevoerde parkeerplan blijft voor ergernis zorgen; wat wil je, als je eerst dat plan doorvoert en pas daarna bedenkt dat je misschien wel randparkings zou moeten hebben?

       4. de beslissing om zonder inspraak van de Bruggelingen een duur nieuw complex neer te poten op het Beurplein stemt ongelukkig, maar bovenal de combinatie van een zo nodig congrescentrum met een   expohal en soms ook nog eens met een overdekte markt is tot mislukken gedoemd, het complex zal bovendien zorgen voor een verkeersinfarct om en rond de Smedenpoort – dus een tienvoudig ‘ja’ aan een congrescentrum, maar ‘neen’ aan een expohal in het centrum (dat kan wel bv. op Ten Briele)

       5. al helemaal een gemiste kans is de keuze om het Groeningemuseum uit te breiden richting KTA aan de Jacobinnenstraat en niet op de site van St-Andreas…

Ik zou nog even kunnen doorgaan om te illustreren dat we na 42 jaar socialisten en 36 jaar CD&V werkelijk toe zijn aan een nieuw, ander beleid. Maar het is feest vandaag, dus doe ik dat nu niet.

 

​Voetpadenplan

De Bruggelingen weten dat er bestuurders in het stadhuis moeten komen die wél luisteren naar de Bruggelingen,

die de Bruggelingen aan het woord laten vooraleer de beslissing is genomen,

die ondernemers en handelaars niet als profiteurs en foefelaars bekijken,

die oog en een hart hebben voor de problemen van mensen in de randgemeenten,

die het stadspersoneel motiveren ipv ontmoedigen,

die Brugge als een Vlaamse stad met een wereldroeping in hun hart dragen.

 

Vanzelfsprekend ga ik vandaag niet al onze voorstellen onthullen, de concurrentie en zeker de meerderheid pikte al te dikwijls ideeën van ons. U bent wel allen welkom om actief mee te werken en te beslissen op onze programmacongres zaterdag 14 april in Howest. In onze democratische partij is immers elk lid welkom en stemgerechtigd.

Toch één concreet programmapunt wil ik nu al naar voor schuiven, omdat we de vraag tijdens onze menigvuldige huisbezoeken herhaaldelijk hoorden en het probleem ook zelf vaststelden. Ook u ongetwijfeld.

Wij zijn zeer zeker voor meer goede veilige fietspaden en we moedigen het fietsen aan. Maar er is zeker ook nood aan betere en veiliger voetpaden.

Daartoe moet er een doortastend en ambitieus “Voetpadenplan” komen en vervolgens ook worden uitgevoerd, in de straten van het centrum maar eveneens in de straten van alle randgemeenten. Want op te veel plaatsen liggen de voetpaden er nu kapot, schots en scheef en zelfs gevaarlijk bij. Zeker voor mensen in een rolstoel, met een kinderwagen of die gebruik maken van een rollator is het soms niet te doen.

Bij de opmaak van dat plan rekenen we op de medewerking van alle Bruggelingen. Via het internet en met verbluffende “Smart City”-toepassingen kunnen alle inwoners de situatie in hun eigen straat kenbaar maken, de grote en de kleine mankementen.

Op basis daarvan kan dan een financiële berekening en een tijdstabel voor de werken worden opgemaakt.

Trouwens, als wij mee het bestuur mogen vormen van deze stad, dan gaan we de Bruggelingen op geregelde momenten bevragen en om hun actieve medewerking vragen. Als gemeenschapsvormende partij vinden we het betrekken van burgers ontzettend belangrijk. Dat soort engagement kan ook helpen in de strijd tegen vereenzaming.

 

U hoort het, we gaan voor verandering. En dat we daar goed in zijn, bewijzen onze toppers dagelijks in de Vlaamse en federale regering. Dankzij Geert Bourgeois en zijn ploeg, dankzij Jan Jambon, dankzij Theo Francken, kortom dankzij de N-VA veranderde al zeer veel, in het leven en in het belang van de Vlamingen. Om nog te zwijgen over het visionaire, bijna revolutionaire werk van voorzitter Bart De Wever.

 

​Propere campagne

Geacht publiek,

We zijn vandaag vooral samen om elkaar al het goede – in het bijzonder, we kunnen het niet genoeg beklemtonen, een goede gezondheid – toe te wensen. We doen dat bij een lekker glas en een smakelijk hapje in deze betoverende en historische locatie. Seffens komen hier nog twee veel mooiere mensen iets vertellen.

Maar voor ik hen het woord geef, wil ik nog twee dingen zeggen:

-        ik roep alle Brugse partijen, kandidaten en media op er een stevige maar propere campagne van te maken; weg van de modder en zonder die persoonlijke en achterbakse aanvallen. Laten we soms hard van mening verschillen en scherp discussiëren, de Bruggelingen kunnen en zullen vervolgens in het stemhokje wel oordelen.

-        Ten tweede: een grote dankjewel aan de bestuursleden, de mandatarissen en voorzitter Dirk van onze afdeling. Voor hun immense inzet, gisteren en morgen. En bedankt voor het vertrouwen dat jullie mij – een man met fouten – geven.

Ik had bijna gezegd: samen gaan we ervoor. Maar samen, tja… We houden het op: schouder aan schouder, hand in hand en desnoods als in een gesloten Romeinse falanx gaan we ertegenaan. Want we zullen winnen!

Veilig thuis in een welvarend Brugge.

 

En nu laat ik bijzonder graag het woord aan kamerlid Yoleen Van Camp. Over schoonheid gesproken.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is