N-VA Brugge kritisch over schrapping taferelen kruistochten in Gouden Boomstoet

Door Pol Van Den Driessche op 10 augustus 2017

Gemiste kans om historische feiten correct te duiden

 

Straks, tijdens het weekend van 19 en 20 augustus, trekt de vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet terug door de straten van Brugge. Deze stoet vertelt, in kleurrijke taferelen en met veel gelegenheidsacteurs, de geschiedenis van Brugge en Vlaanderen tot de late 15de eeuw. Iedereen is het erover eens dat dit een prachtige evocatie is die veel Bruggelingen en toeristen weet te bekoren.

 

Om de stoet minder lang en minder statisch te maken, besliste de organisatie enkele groepen te schrappen. Blijkbaar zijn ook taferelen die verwijzen naar de kruistochten uit de stoet verwijderd. Tijdens voorgaande edities werd nochtans altijd aan dit feit uit onze geschiedenis herinnerd, weliswaar soms op een nogal scherpe manier. Volgens ingewijden zou de beslissing tot schrapping mee zijn genomen vanuit de bezorgdheid de moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten.

 

De Brugse N-VA begrijpt deze gevoeligheid. Maar tegelijk waren de kruistochten, en alles wat daarmee gepaard ging, een historische realiteit. Er namen Vlamingen – van de hoogste tot de laagste kringen – deel aan deze veroveringstochten. Naar de normen van vandaag waren de kruistochten niet iets om fier over te zijn en bepaald geen voorbeeld van het glorierijke verleden van Vlaanderen.

Zoals er wel meer episodes zijn in de geschiedenis van elk volk waar men, zeker volgens de huidige waarden, niet kan of wil mee pronken.

 

Was het daarom niet beter geweest om een tafereel over de kruisvaarten wel te behouden, maar dat feit dan op een andere manier uit te beelden? Of nog: konden we deze geschiedkundige gebeurtenissen niet aangrijpen om een en ander beter te duiden? Zo hadden we een gezamenlijke geschiedenis op een objectieve, neutrale wijze kunnen toelichten, lijkt ons.

 

Historicus en Brugs N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche: “Ik vind het niet aangewezen om feiten uit onze geschiedenis te vergeten en als het ware weg te knippen, wel integendeel. Het is beter te zeggen wat er op bepaalde momenten echt is gebeurd en meteen ook uit te leggen hoe en waarom dit zo geschiedde”.

 

Martine Bruggeman, N-VA-gemeenteraadslid en specialiste in kunst en cultuur, vindt dit een gemiste kans: “Door een andere benadering hadden we de tienduizenden bezoekers kunnen tonen hoe wij nu naar het verleden kijken en hoe wij een toekomst zien met meer verdraagzaamheid.”

 

De Brugse N-VA wenst nadrukkelijk alle medewerk(st)ers, deelnemers en organisatoren een schitterend feestweekend toe. “We blijven absoluut fan van deze fantastisch mooie stoet. Veel bestuursleden en mandatarissen komen ook kijken en enkelen stappen zelfs mee op”, aldus nog Martine Bruggeman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is