Hoge brug én fiets- en wandelaarsbrug in Steenbrugge

Door Pol Van Den Driessche op 18 november 2017


Een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare vlakke brug voor fietsers zullen de verouderde brug vervangen. Dat besliste minister Ben Weyts vandaag. Dat is fantastisch nieuws.
De volledige persmededeling van de minister leest u onderaan dit bericht.
Ikzelf ben alvast bijzonder verheugd dat onze minister de knoop heeft doorgehakt, waardoor er binnen afzienbare tijd een einde zal komen aan een van de zwaarste verkeersproblemen in Brugge.
Dat er ook echt werd en zal worden geluisterd naar de vragen en verzuchtingen van de mensen die in deze buurt wonen en leven, maakt mij als voormalig inwoner van Steenbrugge nog gelukkiger.
Niet enkel het autoverkeer zal vlotter naar Brugge kunnen rijden. Ook de vele fietsers en voetgangers die het kanaal daar over moeten, zullen dat op een veilige manier én prettige kunnen doen.
Dat is tegelijk een uitstekende zaak voor de nabijgelegen school en de leden van de verenigingen die in deze buurt actief zijn
(Let wel: de bovenstaande schets toont enkel hoe de combinatie van een hoge brug voor het autoverkeer en een beweegbare brug voor fietsers en wanderlaars er in de praktijk kan uitzien. Wààr de bruggen precies zullen komen, is dus nog niet beslist!)
 

Persbericht minister van Ben Weyts:
De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt vervangen door 2 gloednieuwe bruggen: een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. “We investeren in een win-win: auto’s én schepen zullen veel vlotter kunnen doorstromen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We gaan 10,5 miljoen euro investeren in een structurele oplossing voor de huidige problemen”.
De sterk verouderde Steenbruggebrug is een van de grootste knelpunten voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. De beperkte doorvaarbreedte en het feit dat de brug gelegen is vlakbij een moeilijke bocht maken dat de Steenbruggebrug een flessenhals is voor de scheepvaart op het kanaal Gent-Oostende. De ophaalbrug ligt bovendien pal op de belangrijke verbindingsweg tussen Brugge en Oostkamp: het wegverkeer moet bij elke doorvaart lam gelegd worden. De kruispunten met aansluitende wegen zijn ook nog eens complex en onveilig.
Er wordt nu gekozen voor een oplossing die de doorstroming fors verbetert voor het verkeer op de weg én het verkeer op de waterweg. De bestaande Steenbruggebrug met gemengd verkeer zal plaats maken voor 2 nieuwe bruggen. In de zone vanaf de huidige brug tot 200 meter ten noorden komt een vaste, hoge brug voor het autoverkeer. Het autoverkeer zal dus niet meer moeten stoppen voor het scheepvaartverkeer. In de zone vanaf 200 meter ten noorden tot 200 meter ten zuiden van de bestaande brug komt een vlakke, beweegbare fiets- en voetgangersbrug. De keuze voor dit scenario komt er na een grondige multicriteria-analyse, waarin alle mogelijke aspecten van de verschillende pistes zorgvuldig afgewogen werden.
“De nieuwe bruggen maken het verkeer vlotter en veiliger voor iedereen, op de weg én op het water”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zonder hinder voor het wegverkeer ontstaat er zo een betere binnenvaartverbinding tussen de havens van Oostende en Zeebrugge en het binnenland. Zo kunnen we nog meer transporteurs verleiden om te kiezen voor de waterweg. Elke vracht die over het water kan gaan, is een vrachtwagen minder op de weg”.


De waterwegbeheerder zal het voorkeursalternatief nu verder uitwerken. Er wordt ook een milieueffectenrapport opgemaakt en alle technische informatie wordt in kaart gebracht. Het definitieve ontwerp is medio 2019 klaar. Daarna worden de vergunningen aangevraagd en wordt een aannemer aangesteld. De Vlaamse Overheid zal de kosten – die geraamd worden 10,5 miljoen euro – zelf financieren.
De Bruggelingen worden verder betrokken bij de uitwerking.
 Er komt een informatiemarkt om het voorkeursalternatief uitgebreid voor te stellen. Geïnteresseerden zullen de kans krijgen om mee na te denken over het ontwerp van de nieuwe bruggen.


http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/verkeer-en-mobiliteit/nieuwe-s...
 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is