Een toekomst voor een stuk van de afgebroken Scheepsdalebrug?

Door Pol Van Den Driessche op 4 januari 2019

In een schriftelijke vraag gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen, deelt raadslid Pol Van Den Driessche de bekommernissen van de Brugse "Erfgoedkoepel" over de resten van de afgebroken Scheepsdalebrug. Het gaat hier om interessant industrieel erfgoed. 

Deze brug is immers een unieke ‘vierendeelbrug’. Arthur Vierendeel, die in Brugge woonde en werkte, ontwierp deze brug. Deze ingenieur, die directeur was van de Technische Dienst van de Provincie West-Vlaanderen, geniet internationale erkenning voor het door hem uitgedachte bouwprincipe. De plannen van Arthur Vierendeel dateren van 1926, de plaatsing gebeurde in 1932

In elk geval betrof het een opmerkelijke brug, die ook op het netvlies van veel Bruggelingen staat gebrand.

De brug werd bovendien gemaakt in de werkplaatsen van “La Brugeoise et Nivelles”. Dat feit versterkt het pleidooi om althans een deel van die verdwenen brug te bewaren en tentoon te stellen in de open ruimte. Bij voorkeur in de buurt van waar ze ooit lag en tientallen jaren functioneerde. Maar als dat niet mogelijk is, dan kan evenzeer op een andere plek aan het water, bvb. een strook grond langs het Boudewijnkanaal. Het hoeft niet het volledige bewaarde stuk van de brug te zijn, een deel ervan met een van de specifieke bogen zou al fraai zijn.

Op een kaart of wand zou door historische foto’s en een verklarende tekst uitleg kunnen worden gegeven over het belang was van dit constructiemodel en de harde, creatieve inzet van de arbeiders. Het zou tegelijk een eresaluut zijn aan de grote betekenis van Vlaamse ingenieurs in de bouwsector, zeker om en rond het water. Tot vandaag behoren Vlaamse ingenieurs tot de wereldtop, denken we maar aan de Vlaamse bedrijven die nu wereldwijd actief zijn in de havenbouw.

Zou het niet mooi zijn indien, tien jaar na de afbraak van de voormalige Scheepsdalebrug, symbolisch een nieuwe toekomst kan worden gegeven aan dit stukje verleden?

 

Aangehecht kan u de volledige brief lezen die verstuurd werd naar het college van Burgemeester en Schepenen. 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is